Lista artykułów

Nazwa artykułu
I pisemny przetarg nieograniczony najem lokalu nr 3
Najem lokalu nr 3 Bastion św. Jadwigi
12.02.2018 więcej
I pisemny przetarg nieograniczony najem lokalu nr 4
Najem lokalu nr 4 w Bastionie św. Jadwigi
12.02.2018 więcej
I pisemny przetarg nieograniczony najem lokalu nr 8
Najem lokalu nr 8 Bastion św. Jadwigi
12.02.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - połączenie ze strażą pożarną
monitoring sygnałów alarmowo - pożarowych
15.01.2018 więcej